1.. MCCB Mitsubishi NF250-SGW RT 2P 125-160A 85kA

  • MCCB Mitsubishi NF250-SGW RT 2P 125-160A 85kA.

  • Dòng định mức: 125–160A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch AC230V: 85KA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF250-SGW RT 2P 125-160A 85kA

MCCB Mitsubishi NF250-SGW RT 2P 125-160A 85kA

 MCCB Mitsubishi NF250-SGW RT 2P 125-160A 85kA

  • chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF250-SGW RT 2P 125-160A 85kA Danh mục: