1.. MCCB Mitsubishi NF250-SW

  • MCCB Mitsubishi NF250-SW.

  • Dòng định mức: 125, 150, 175, 200, 225, 250 A.

  • Số cực: 2, 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V: 30/15 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF250-SW

MCCB Mitsubishi NF250-SW

 MCCB Mitsubishi NF250-SW

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF250-SW Danh mục: