1.. MCCB Mitsubishi NF32-SW 2P 10A 7.5KA

  • MCCB Mitsubishi NF32-SW 2P 10A 7.5KA.

  • Dòng định mức: 10A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch AC230V: 7.5KA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF32-SW 2P 10A 7.5KA

 

MCCB Mitsubishi NF32-SW 2P 10A 7.5KA

 MCCB Mitsubishi NF32-SW 2P 10A 7.5KA

 

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF32-SW 2P 10A 7.5KA Danh mục: