1.. MCCB Mitsubishi NF32-SW 3P 10A 5KA

  • MCCB Mitsubishi NF32-SW 3P 10A 5KA.

  • Dòng định mức: 10A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 5 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF32-SW 3P 10A 5KA

 

MCCB Mitsubishi NF32-SW 3P 10A 5KA

 MCCB Mitsubishi NF32-SW 3P 10A 5KA

  • chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF32-SW 3P 10A 5KA Danh mục: