1.. MCCB Mitsubishi NF32-SW 3P 16A 5KA

  • MCCB Mitsubishi NF32-SW 3P 16A 5KA.

  • Dòng định mức: 16A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 5 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF32-SW 3P 16A 5KA

 

MCCB Mitsubishi NF32-SW 3P 16A 5KA

 MCCB Mitsubishi NF32-SW 3P 16A 5KA

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF32-SW 3P 16A 5KA Danh mục: