1.. MCCB Mitsubishi NF400-SW/3P/350A/45kA

  • MCCB Mitsubishi NF400-SW/3P/350A/45kA.

  • Dòng định mức: 350A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 45KA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF400-SW/3P/350A/45kA

MCCB Mitsubishi NF400-SW/3P/350A/45kA

 MCCB Mitsubishi NF400-SW/3P/350A/45kA

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF400-SW/3P/350A/45kA Danh mục: