1.: MCCB Mitsubishi NF400-UEW

  • Dòng định mức: 200~400 A.

  • Số cực: 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC: 200/200 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF400-UEW

MCCB Mitsubishi NF400-UEW

MCCB Mitsubishi NF400-UEW

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-U

Mã: NF400-UEW Danh mục: