1.: MCCB Mitsubishi NF63-HW

  • Dòng định mức: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A.

  • Số cực: 2, 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC: 10/5 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 MCCB Mitsubishi NF63-HW

MCCB Mitsubishi NF63-HW

MCCB Mitsubishi NF63-HW

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-H

Mã: NF63-HW Danh mục: