MCCB vỏ đúc SENTRON 3VL

-Sản phẩm là một phần của toàn bộ hệ thống các thiết bị phân phối điện lực.

– MCCB vỏ đúc SENTRON VL làm việc tốt thoả mãn bất kỳ tiêu chuẩn kỹ thuật điện nào.

– Tất cả thông số định mức không thay đỏi trong điều kiện nhiệt độ lên đến 50độ C. 

BỘ NGẮT MẠCH KHỐI – 3VL

  • Dòng điện định mức : từ 16A đến 1600A .

  • Điện áp định mức : 380/415VAC , tần số 50/60Hz.

  • Số cực : 3 cực và 4 cực .

  • Dòng cắt Icu : từ 40KA đến 100KA .

  • Phụ kiện : tiếp điểm phụ , cuộn cắt , tay cầm , mô tơ .

* Ứng dụng : Dùng trong công nghiệp để đóng cắt , bảo vệ mạch điện chính khi có sự cố về ngắn mạch và quá tải …trong mạch điện AC và DC . 


Mã hiệu đặt hàng3VL 17 96-1DA33-0AA0CIRCUIT-BREAKER VL160X N
STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, LINE PROTECTION
OVERCURRENT RELEASE
    IN=16A, RATED CURRENT
    IR=16A, OVERLOAD
    II=300A, SHORT-CIRCUIT
3VL 17 02-1DA33-0AA0CIRCUIT-BREAKER VL160X N
STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, LINE PROTECTION
OVERCURRENT RELEASE
    IN=20A, RATED CURRENT
    IR=20A, OVERLOAD
    II=300A, SHORT-CIRCUIT3VL 17 25-1DA33-0AA0CIRCUIT-BREAKER VL160X N
STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, LINE PROTECTION
OVERCURRENT RELEASE
      IN=25A, RATED CURRENT
      IR=25A, OVERLOAD
      II=300A, SHORT-CIRCUIT3VL 17 03-1DA33-0AA0CIRCUIT-BREAKER VL160X N
STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, LINE PROTECTION
OVERCURRENT RELEASE
    IN=32A, RATED CURRENT
    IR=32A, OVERLOAD
    II=300A, SHORT-CIRCUIT3VL 17 04-1DA33-0AA0CIRCUIT-BREAKER VL160X N
STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, LINE PROTECTION
OVERCURRENT RELEASE
    IN=40A, RATED CURRENT
    IR=40A, OVERLOAD
    II=600A, SHORT-CIRCUIT3VL 17 05-1DA33-0AA0CIRCUIT-BREAKER VL160X N
STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, LINE PROTECTION
OVERCURRENT RELEASE
       IN=50A, RATED CURRENT
       IR=50A, OVERLOAD
       II=600A, SHORT-CIRCUIT3VL 17 06-1DA33-0AA0CIRCUIT-BREAKER VL160X N
STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, LINE PROTECTION
OVERCURRENT RELEASE
       IN=63A, RATED CURRENT
       IR=63A, OVERLOAD
       II=600A, SHORT-CIRCUIT3VL 17 08-1DA33-0AA0CIRCUIT-BREAKER VL160X N
STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, LINE PROTECTION
OVERCURRENT RELEASE
    IN=80A, RATED CURRENT
    IR=80A, OVERLOAD
    II=1000A, SHORT-CIRCUIT3VL 17 10-1DA33-0AA0CIRCUIT-BREAKER VL160X N
STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, LINE PROTECTION
OVERCURRENT RELEASE
       IN=100A, RATED CURRENT
       IR=100A, OVERLOAD
       II=1000A, SHORT-CIRCUIT3VL 17 12-1DA33-0AA0CIRCUIT-BREAKER VL160X N
STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, LINE PROTECTION
OVERCURRENT RELEASE
     IN=125A, RATED CURRENT
     IR=125A, OVERLOAD
     II=1000A, SHORT-CIRCUIT3VL 17 16-1DA33-0AA0CIRCUIT-BREAKER VL160X N
STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, LINE PROTECTION
OVERCURRENT RELEASE
      IN=160A, RATED CURRENT
      IR=160A, OVERLOAD
      II=1500A, SHORT-CIRCUIT

 => Chọn các mã sản phẩm khác của MCCB Siemens

Mã: 3VL Danh mục: