Shunt trip

Mã sản phẩm

Điện áp hoạt động

MCB

SHTA400-05DLS

AC110-400V

BH-D6/BH-D10

SHTA048- 05DLS

DC24-48V

BH-D6/BH-D10

Tiếp điểm phụ và Tiếp điểm cảnh báo

Mã sản phẩm

 

MCB

AL-05DLS

A1AL

1 NO

AX-05DLS

1AX

1 NO

ALAX-05DLS

1AX1AL

1 NC

2AX-05DLS

2AX

1 NC

Khối tích hợp MCCB và MDU

Mã sản phẩm

Số cực

Dòng điện định mức

NF400-SEP with MDU (CC-LINK)

3P

(200-400)A Adj

NF630-SEP with MDU (CC-LINK)

3P

(300-630)A Adj

NF800-SEP with MDU (CC-LINK)

3P

(400-800)A Adj

THIẾT BỊ  ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ ĐA NĂNG

Mã sản phẩm

Số cực

 

ME96NSR-MB

3P 3W /3P 4W

Modbus communication

ME-4201-NS96

Phụ kiện

 

ME-0040C-NS96

Phụ kiện

 

ME-0052-NS96

Phụ kiện

 

 => Chọn các mã sản sản phẩm của Phụ kiện đóng cắt Mitsubishi

Mã: Phụ kiện đóng cắt Danh mục: