PLC Allen-Bradley 1756-DNB

1.: PLC Allen-Bradley 1756-DNB

  • DeviceNet bridge

  • Tốc độ truyền thông:

    • 125 Kbps (500 m max)

    • 250 Kbps (250 m max)

    • 500 Kbps (100 m max)

  • Number of Nodes: 64


2.Sơ đồ nối dây:

DeviceNet Network

PLC Allen-Bradley 1756-DNB

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 

Mã: 1756-DNB Danh mục: