PLC Allen-Bradley 1734-OW4

PLC Allen-Bradley 1734-OW4

  • Digital Contact Modules ALLEN-BRADLEY 1734-OW4

  • Số lượng ngỏ ra : 4N.O reley

  • Thời gian chuyển trạng thái tối đa từ ON-OFF: 26ms

  • Điện trở ngỏ ra: 300 mΩ

  • Dòng điện PointBus: 80mA 

  • Công suất tiêu thụ tối đa: 0.5W

  • Tỏa nhiệt tối đa: 1.7 BTU/hr

  • Terminal base unit : 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, hoặc1734-TOPS

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 

Mã: 1734-OW4 Danh mục: