• 1.:  PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16BBB

  • Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC

  • Có 10 ngõ vào số (1 ngõ vào High Speed 6.6 kHz), cấp nguồn 24VDC

  • Có 4 ngõ ra FET 24 VDC và 2 ngõ ra relay

  • Bộ nhớ loại EEPROM, dung lượng 1K ( sấp xỉ 737 instruction words, 437 data words)

  • Tích hợp cổng giao tiếp: RS-232

  • Hỗ trợ kết nhiều loại mạng truyền thông: DF1 protocol cho phép kết nối trực tiếp với thiết bị lập trình, mạng DeviceNet thông qua 1761-NET-DNI, mạng EtherNet/IP thông qua 1761-NET-ENI, hoặc giao thức truyền bán song công SCADA RTU

  • Lập trình bằng phần mềm RSLogix 500/Micro

  • Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley

Mã: 1761-L16BBB Danh mục: