1.: Digital Expansion Input Modules 1762-IA8

  • Có 8 ngõ vào 120 VAC và 1 COM

  • Độ trễ tín hiệu: On Delay: 20.0 ms, Off Delay: 20.0 ms

  • Điện áp trạng thái Off: 20 VAC (max)

  • Điện áp trạng thái On: 79V AC (min), 132V AC (max)

  • Trở kháng ngõ vào: 12 kΩ (50 Hz), 10 kΩ (60 Hz)

Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley

Mã: 1762-IA8 Danh mục: