ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1250A-65kA Fixed

  • Mô Tả: ACB Mitsubishi AE1250-SW-4P-1250A-65kA Fixed

  • Máy cắt không khí Mitsubishi AE1250-SW-4P-1250A-65kA.

  • Loại: kiểu cố định (fixed type).

  • Dòng định mức: 1250 A.

  • Số cực: 4P.

  • Dòng ngắn mạch: 65 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

  • Chọn các mã sản phẩm khác của  ACB Mitsubishi AE-SW