ACB Mitsubishi AE2500-SW

1.Mô tả: ACB Mitsubishi AE2500-SW

  • Máy cắt không khí Mitsubishi AE2500-SW.

  • Loại: kiểu cố định (fixed type).

  • Dòng định mức: 2500 A.

  • Số cực: 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch: 85 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

ACB Mitsubishi AE2500-SW

ACB Mitsubishi AE2500-SW

ACB Mitsubishi AE2500-SW

ACB Mitsubishi AE2500-SW

ACB Mitsubishi AE2500-SW

ACB Mitsubishi AE2500-SW

ACB Mitsubishi AE2500-SW

ACB Mitsubishi AE2500-SW

ACB Mitsubishi AE2500-SW

Chọn các mã sản phẩm khác của ACB Mitsubishi AE-SW