Cảm biến áp suất Sick PBT-CB025SG1SSNAMA0Z


1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick PBT-CB025SG1SSNAMA0Z

  • Cảm biến áp suất Sick PBT-CB025SG1SSNAMA0Z

  • Loại cảm biến: Compound pressure

  • Nguồn cấp:  8 V DC … 30 V DC

  • Dãy áp suất: -1…+24 bar

  • Ngõ ra: 4…20mA

  • Kiểu kết nối: G 1/4 A


  • Chọn các mã sản phẩm khác của cảm biến áp suất PBT