Đầu chia áp Airtac GA300-08

Đầu chia áp Airtac GA300-08

1.Mô tả:

  • Đầu chia áp Airtac GA300-08.

  • Port size: 1/4%27%27 .

  • Số cửa: 4 .

  • Áp suất hoạt động: 0 – 0.9 MPa .

  • Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC.

 2.Kích thước: