Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Chân Đứng Đầu Đo 6×100

Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Chân Đứng Đầu Đo 6×100
Mặt số: 100mm,150mm
Cấp bảo vệ: IP 67
Cấp chính xác: 1%
Đầu đo: 6×100, 6×200
Các Thang Số Đo
Thang đokg/cm2
0-60
0-120
0-160
0-200
0-300
0-400
0-500
0-600
Tham khảo thêm sản phẩm khác củaĐồng Hồ Đo Nhiệt Độ