Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Chân Đứng Đầu Đo 6×500

Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Chân Đứng Đầu Đo 6×500
Mặt số: 100mm,150mm
Cấp bảo vệ: IP 67
Cấp chính xác: 1%
Đầu đo: 6×500, 6×600
Các Thang Số Đo

Thang đokg/cm2

0-60

0-120

0-160

0-200

0-300

0-400

0-500

0-600

Tham khảo thêm sản phẩm khác củaĐồng Hồ Đo Nhiệt Độ