Khởi động từ 3RT1017-1AN21

Số Phụ tùng Nhà sản xuất: 3RT1017-1AN21
Loại sản phẩm: Power Contactor
Số lượng cực: 3
Cấu hình liên lạc: 3NO
Đánh giá hiện tại: 22 A
Công suất danh định: 13 kW
Điện áp nguồn: 220 V ac (Control)
Kích cỡ: S00
Loại điện áp:AC (Control)
Đánh giá tần số:50/60 Hz
Số lượng liên lạc phụ trợ: 1