Khởi động từ 700DC-MB310

Dòng: 700-M
Điện áp cuộn coil: 24VDC
Điện áp hoạt động: 400VAC
Số cực: 4
Tiếp điểm: 3NO, 1NC
Dòng định mức: 10A