Khởi động từ 700-CF400DJ

Dòng: 700-C
Điện áp cuộn coil: 24VDC
Điện áp hoạt động: 400VAC
Số cực: 4
Tiếp điểm: 4NO
Dòng định mức: 10A