Khởi động từ 3RT1026-1AC20

Đánh giá tần số: 50 Hz;60 Hz
Số Phụ tùng Nhà sản xuất:3RT1026-1AC20
Loại sản phẩm: Contactor
Số lượng cực: 3
Cấu hình liên lạc: 3NO
Đánh giá hiện tại: 25 A
Công suất danh định: 11 kW
Điện áp nguồn: 400 V (Operating);24 V ac (Control)
Kích cỡ: S0
Loại điện áp: AC
Đánh giá tần số: 50 Hz;60 Hz