Khởi động từ Mitsubishi S-N800 -AC380

Contactors Mitsubishi S-N800-AC380V.

Dòng điện định mức: 1000 A.

Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 W.

Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.

Sử dụng cho động cơ: 440 kW.

Kích thước: 290 x 310 x 234 mm (W xH xD).

Khối lượng: 27 kg.

Rơle nhiệt: TH-N600KP 200-800 A.