MCCB Mitsubishi NF1000-SEW-4P-500~1000A-85kA

1.Mô tả. MCCB Mitsubishi NF1000-SEW-4P-500~1000A-85kA

  • MCCB Mitsubishi NF1000-SEW-4P-500~1000A-85kA.

  • Dòng định mức: 500~1000 A.

  • Số cực: 4P.

  • Dòng ngắn mạch 400V AC: 85kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF1000-SEW-4P-500~1000A-85kA

MCCB Mitsubishi NF1000-SEW-4P-500~1000A-85kA

MCCB Mitsubishi NF1000-SEW-4P-500~1000A-85kA

  • chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S