MCCB Mitsubishi NF125-HW

1.Mô tả: MCCB Mitsubishi NF125-HW

  • Dòng định mức: 16 20 32 40 50 63 80 100 A.

  • Số cực: 2, 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC: 50/25 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 MCCB Mitsubishi NF125-HW

MCCB Mitsubishi NF125-HW

MCCB Mitsubishi NF125-HW


=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-H