Module mở rộng Mitsubishi 4 In/4 Out Relay FX2N-8ER

Ngõ vào số: 4.
Ngõ ra số: 4, Relay 2A.
Sử dụng cho PLC : FX1N, FX2N.
Kích cỡ W x H x D: 43 x 90 x 87