MVSC/D-180 -3E1

  • Van điện từ Mindman, model MVSC/D-180-3E1

  • Van điện từ Mindman, model MVSC/D-180-3E1

  • Loại 3 cửa 2 vị trí, cuộn điện từ đơn

  • Port size: PT 1/8

  • Lưu chất khí, áp suất 1.5 ~ 8 kgf/cm2

  • Body width: 18 mm

  • Điện áp coil: AC 110, 220V | DC 24V

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: