MVSE-600-4E1

  • Van điện từ Mindman, model MVSE-600-4E1

  • Van điện từ Mindman, model MVSE-600-4E1

  • Loại 5 cửa 2 vị trí, cuộn điện từ đơn

  • Port size: PT 3/4, PT 1

  • Lưu chất khí, áp suất 2 ~ 7 kgf/cm2

  • Body width: 60 mm

  • Điện áp coil: AC 110, 220V | DC 24V

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: