MVSF-100-4E2

  • Van điện từ Mindman, model MVSF-100-4E2

  • Van điện từ Mindman, model MVSF-100-4E2

  • Loại 5 cửa 2 vị trí, cuộn điện từ đôi

  • Port size: M3 x 0.5

  • Lưu chất khí, áp suất 1.5 ~ 7 kgf/cm2

  • Body width: 10 mm

  • Điện áp coil: AC 110, 220V | DC 24V

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: