MVSG-180-4E2C.P.R

  • Van điện từ Mindman, model MVSG-180-4E2C.P.R

  • Van điện từ Mindman, model MVSG-180-4E2C.P.R

  • Loại 5 cửa 3 vị trí, cuộn điện từ đôi

  • Port size: PT 1/8

  • Lưu chất khí, áp suất 1.5 – 7 kgf/cm2

  • Điện áp coi: AC 110V, DC 6, 12, 24 V

  • Body width: 18 mm

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: