Solenoid Valve MVSA-156-4E2CPR

  • Van điện từ Mindman, model MVSA-156-4E2CPR

  • Van điện từ Mindman, model MVSA-156-4E2CPR

  • Loại 5 cửa 3 vị trí, cuộn điện từ kép

  • Port size: PT 1/8

  • Lưu chất khí, áp suất 2 – 7 kgf/cm2

  • Điện áp coil: AC 110, 220V | DC 24V

 

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: