Van điện từ 2/2 SMC VCW21-5D-5-03F-Q

  • Van điện từ 2/2 SMC VCW21-5D-5-03F-Q.

  • Port size: 3/8. Orifice Diameter: 5 mm.

  • Điện áp coil: 230 VAC.

  • Áp suất: Max 7 bar.

  • Lưu chất: Nước.

 Các sản phẩm khí nén SMC khác xem tại đây