Van điện từ 2 cửa 2 vị trí của SMC VCA21-36D-3-02F-Q

  • Van điện từ 2 cửa 2 vị trí của SMC VCA21-36D-3-02F-Q.

  • Port size: 1/4. Orifice diameter: 3mm.

  • Điện áp coil: 230 VAC.

  • Áp suất: Max 10 bar.

  • Lưu chất: Khí và khí trơ.

 Các sản phẩm khí nén SMC khác xem tại đây