Van điện từ SMC series 3000, SY3120-­5GSD-N3

  • Van điện từ SMC series 3000, SY3120-­5GSD-N3.

  • Kiểu hoạt động: 5 cửa 2 vị trí, cuộn điện từ đơn.

  • Điện áp coil 24 VDC.

  • Port size: Ø5/32″.

  • Kết nối điện: Vòng dây (300 mm dây dẫn).

Các sản phẩm khí nén SMC khác xem tại đây