Van điện từ SMC series 3000, SY3120-­5GZ­-C4­-X90

  • Van điện từ SMC series 3000, SY3120-­5GZ­-C4­-X90.

  • Kiểu hoạt động: 5 cửa 2 vị trí, cuộn điện từ đơn.

  • Điện áp coil 24 VDC.

  • Port size: Ø4.

  • Kết nối điện: Vòng dây (300 mm dây dẫn).

 Các sản phẩm khí nén SMC khác xem tại đây