Van điện từ SMC series 3000 SY3120-­5MN-­C6

  • Van điện từ SMC series 3000, SY3120-­5MN-­C6.

  • Kiểu hoạt động: 5 cửa 2 vị trí, cuộn điện từ đơn.

  • Điện áp coil 24 VDC.

  • Port size: Ø 6.

  • Kết nối điện: M plug connector, không có dây dẫn.

 Các sản phẩm khí nén SMC khác xem tại đây