van dien tu SMC VT307-3DO-01F

  • Valve điện từ VT307-3DO-01F

  • Điện áp: 110VAC, 50/60Hz

  • Kích thước ren cổng: 1/8″

  • Kiểu tác động: 3 cổng

 tham khao them cac san pham khac tai day