Van điện từ SMC VT307-3DO-02F

  • Valve điện từ VT307-3DO-02F

  • Điện áp: 110VAC, 50/60Hz

  • Kích thước ren cổng: 1/4″

  • Kiểu tác động: 3 cổng

 Cac san pham khi nen khac tai day