Van điện từ SMC VX3110J-01N-5G1-B

 

  • Van điện từ SMC VX3110J-01N-5G1-B

  • Loại van: 3 cửa 2 vị trí, N.C.

  • Orifice size: ø 1.5 mm.

  • Port size: 1/8″.

  • Điện áp coil: 24 VDC.

  • Kiểu kết nối: Grommet.

  • Có kèm theo giá đỡ

=> Xem thêm các sản phẩm Van điện từ SMC