Van điện từ SMC VX3112-01N-4GR1

Van điện từ SMC VX3112-01N-4GR1

  • Van điện từ SMC model VX3112-01N-4GR1.

  • Loại van: 3 cửa 2 vị trí, N.O.

  • Orifice size: ø 1.5 mm.

  • Port size: 1/8″.

  • Điện áp coil: 220 VAC 50/60 Hz.

  • Kiểu kết nối: Grommet.Tham khảo thêm dòng van điện từ SMC khác tại :Van Điện Từ SMC