Van điện từ SMC VX3112-01N-5DZ1-B


  • Van điện từ SMC VX3112-01N-5DZ1-B.

  • Loại van: 3 cửa 2 vị trí, N.O.

  • Orifice size: ø 1.5 mm.

  • Port size: 1/8″.

  • Điện áp coil: 24 VDC

  • Kiểu kết nối: DIN terminal with surge voltage suppressor and light

  • Có kèm theo giá đỡ.


=> Xem thêm các sản phẩm van điện từ SMC