Van điện từ SMC VX3121-00-5GS1

Van điện từ SMC VX3121-00-5GS1

  • Van Điện từ SMC model VX3121-00-5GS1

  • Loại van: 3 cửa 2 vị trí, N.C.

  • Orifice size: ø 2.2 mm.

  • Điện áp coil: 24 VDC.

  • Kiểu kết nối:With grommet surge voltage suppressor.

 

Tham khảo thêm dòng van điện từ SMC khác tại :Van Điện Từ SMC