Van Điện từ SMC VX3124SZ-01N-3G1

  • Van Điện từ SMC VX3124SZ-01N-3G

  • Loại van: 3 cửa 2 vị trí, COM.

  • Orifice size: ø 2.2 mm.

  • Port size: 1/8″.

  • Điện áp coil: 110 VAC 50/60 Hz.

  • Kiểu kết nối: Grommet.

  • => Xem thêm các sản phẩm Van Điện từ SMC