1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW125RAG

  • MCCB Fuji BW125RAG.

  • Dãy dòng điện: 125A.

  • Dòng định mức: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 A.

  • Số cực: 2, 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 50/25kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Hai cực:

Ba cực:

Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW125RAG

Chọn các sản phẩm khác của MCCB Fuji G-TWIN


 

 

Mã: BW125RAG Danh mục: