1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW250SAG

  • MCCB Fuji BW250SAG.

  • Dãy dòng điện: 250A.

  • Dòng định mức: 125, 150, 160 A.

  • Số cực: 2, 3,4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 36/18 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Hai cực:

Ba cực:

Mã: BW250SAG Danh mục: