1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW630RAG

  • MCCB Fuji BW630RAG.

  • Dãy dòng điện: 630A.

  • Dòng định mức: 500, 600, 630 A.

  • Số cực: 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 50/25 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

 Ba cực:

Bốn cực:

Mã: BW630RAG Danh mục: