1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW32AAM

  • MCCB Fuji BW32AAM.

  • Dãy dòng điện: 32A.

  • Dòng định mức: 1.4, 2.6, 4, 8, 10, 16, 24, 32 A.

  • Số cực: 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 1.5/1kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Ba cực:

Chọn các sản phẩm khác của MCCB Fuji G-TWIN


 

Mã: BW32AAM Danh mục: