Bộ điều chỉnh và lọc CKD, back flow function, series W3100-W

Port size: Rc 1/4, 3/8

Áp suất tối đa: 1 MPa

Cấp lọc: 5 µm | 3 µm

Điều áp: 0.05 to 0.85 MPa

Phụ kiện: Đồng hồ đo áp, vỏ chắn

Mã: W3100-W Danh mục: